Frases Perfeitas

O mundo pertence aos otimistas:O mundo pertence aos otimistas: os pessimistas são meros espectadores.

O mundo pertence aos otimistas: os pessimistas são meros espectadores. – Dwight Eisenhower


Minhas Frases!
Frases para Whatsapp
Energia Solar